Grønt Ansvar®

Grønt Ansvar

"Før brukte vi timevis med arbeid for å sette sammen vår månedlige avfallsstatistikk, nå er alt bare et tastetrykk unna."

Løsningen for full kontroll, dokumentasjon og statistikk.

Som avfallsbesitter er man underlagt en rekke lover, regler og myndighetskrav. Mange skal også innfri forpliktelser i forhold til ulike miljø- og kvalitetsstandarder. I tillegg stilles det også krav fra eiere, kunder, ansatte, naboer og andre med forventninger til virksomhetens miljøprofil.

At man kan dokumentere rutiner, fremvise statistikk og miljøregnskap har blitt en helt naturlig del av det å drive en konkurransedyktig og fremtidsrettet virksomhet. Ofte er det både vanskelig og ressurskrevende å ha den nødvendige standard på dette.

Grønt Ansvar® er løsningen

Grønt Ansvar® er et komplett system utviklet for å ivareta behov fra både små og store virksomheter. Gjennom en egen portal får våre kunder tilgang på dokumentasjon, statistikk og en rekke andre nyttige ting for å sikre kontroll og dokumentasjon. I tillegg gir Grønt Ansvar® også full kontroll på kostnader og oppdragsmengde.

Hovedelementene i Grønt Ansvar® er:


Det er også mulig å synliggjøre sin tilknytning til Grønt Ansvar® gjennom et eget profilprogram.

 

Det finnes to varianter av Grønt Ansvar®:

Grønt Ansvar® Basis

som ivaretar de fleste behov for rapportering og litt enklere behov knyttet til dokumentasjon.

Grønt Ansvar® Basis inneholder følgende:

 • Dynamiske rappporter med:
  • Grafisk grensesnitt
  • Nøkkeltall
  • Eksportmulighet til PDF og Excel
  • Link til fakturaer (Kommer senere)
  • Link til deklarasjoner (Kommer senere)
 • Grønt Ansvar-profilert Informasjonsprogram (folder, plakat, etc) mot betaling
 • Grønt Ansvar-medlemsbevis
 • Tilgang på profilelementer


Grønt Ansvar® Partner

gir i tillegg tilgang til en rekke andre nyttige verktøy. Sentralt i dette programmet står den årlige ”Miljøsjekken” der vi går igjennom løsningen i forhold til lover, forskrifter etc., og dokumenterer dette med et eget bevis.

Grønt Ansvar® Partner inneholder i tillegg følgende:

 • Tilgang til egen GA rådgiver*  
 • Årlig gjennomføring av Miljøsjekken*
 • Grønt Ansvar-miljøbevis
 • Mulighet for å legge inn egne mål i rapportene (Kommer senere)

* Miljøsjekken og ½ årlig oppfølging av mål/avfallsløsning.


Priser Grønt Ansvar®

Den månedlige lisensavgiften er lik for Basis og Partner:

Kr. 99,-/mnd for grunnlisens +
Kr. 100,-/mnd per brukerident

Eksempel:
1 brukerident koster kr. 199,-/mnd, mens 3 brukeridenter koster kr. 399,-/mnd

Er det behov for mer enn 10 brukeridenter, avtales pris særskilt.

For Grønt Ansvar® Partner kommer kostnader tilknyttet Miljøsjekken i tillegg, hvilket er kr. 4 900,- per lokasjon.

 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner