Informasjonsprogram

Grønt Ansvar

En viktig faktor for å sikre et vellykket miljøarbeid er å gi brukerne tilstrekkelig informasjon og forståelse for de mål man jobber mot og de tiltak som er iverksatt

I forbindelse med kildesortering har vi sett at de aller fleste har et internt informasjonsbehov. De som er flinke på nettopp dette er ofte de som lykkes best. Derfor har vi tilrettelagt et eget informasjonsprogram som en del av Grønt Ansvar®. Dette beskriver hva som skal kildesorteres og hvordan dette skal håndteres rent praktisk. I tillegg er det plass til beskrivelse av bedriftens miljømål eller annet kundespesifikt budskap.

Informasjonsprogrammet består av informasjonsfolder og plakater til oppslag på avfallsrom etc. Informasjonsmaterialet tilpasses hver kunde, og prises i hvert enkelt tilfelle ifht ønske om farger, antall, størrelser osv.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner