Miljøsjekken

Grønt Ansvar

Et avgjørende element i en forbedringsprosess er å ha en rutinemessig og systematisert gjennomgang. Derfor har vi innført Miljøsjekken. 

Denne sikrer en årlig gjennomgang med fokus på krav fra myndigheter, bedriftens egne krav og målsettinger, samt en avstemming av forventninger til Norsk Gjenvinning som samarbeidspartner. Dette er ikke ment som en revisjon i vanlig forstand, men en god forberedelse for de som er underlagt en systematisk oppfølging av mål og tiltak. Etter at Miljøsjekken er gjennomført avtales og loggføres avtalte forbedringstiltak.

Miljøsjekken gjennomføres en gang hvert år om ikke annet er avtalt. Som bevis for at Miljøsjekken er gjennomført mottar kunden et Grønt Ansvar-miljøbevis som kan henges på veggen.

Miljøbevis tildeles virksomheter som tilfredsstiller kravene til en Grønt Ansvar® Partner og som aktivt bruker systemet i sitt forbedringsarbeid.
Innarbeidede rutiner, rapportering, dokumentasjon og tilrettelegging skal sikre en miljøriktig og effektiv avfallshåndtering. Gjennom å være Grønt-Ansvar® Partner synliggjøres miljøengasjementet som er til glede for både virksomheten, nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner