Oljefilter m/metall

Oljefiltre er laget av stål, og filtrene er belagt med olje. For resirkulering må filtrene kvernes, og spillolje og papir går til alternativt brensel. Metallet går til materialgjenvinning

SAP: 70240033-70240035 Oljefilter (m/metall)

Skal inneholde:

  • Oljefilter m/metall
  • Drivstoff-filter m/metall

Skal ikke inneholde:

  • Oljefilter u/metall
  • Innsatsfiltre

Innsamling:

UN-godkjent emballasje iht ADR-regelverket. Skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling:

Forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slikt farlig avfall.

Gjenvinning:

Oljefiltre går til materialgjenvinning.

Avvik:

Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisninger til regelverk:

Avfallsforskriften kap. 11.

SAP: 7024-serien
Nr.
Laget av: hedren
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 27.01.2017
Versjonsnummer: 01
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner