Blandet rotasjon

Dette kommer fra produksjonsspill ved trykkeriene ved produksjon av aviser og ukeblader. Inneholder avispapir og magasinpapir uten trykk.

Fuktinnhold max 10 %.

Skal inneholde:

  • Avispapir uten trykk
  • Magasinpapir uten trykk

Skal ikke inneholde:

  • Papir med trykk
  • Kartong
  • Brunt papir
  • Annet avfall

Innsamling:

Hentes i bur.

Behandling:

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før vi presser papiret i baller for salg til papirfabrikker.

Gjenvinning:

Gjenvinnes og blir til ny emballasje.

Avvik:

Det pålegges feilsorteringsgebyr og gebyr til bortskaffelse av de uønskede avfallstypene.

SAP: 129901
Nr. VK-69
Laget av: bjerkir
Godkjent av: fromor
Versjonsdato: 01.02.2015
Versjonsnummer: 06
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner