Beredskap

Industri Suging

"En beredskapsavtale med Norsk Gjenvinning er en viktig del i vår totale katastrofeberedskap."

Ved ulykker eller uforutsette hendelser sikrer en beredskapsavtale at vi raskt kommer til stedet.

Utslipp, lekkasjer, brann eller andre uforutsette hendelser kan gi store konsekvenser for både helse og miljø. De økonomiske konsekvensene kan også bli store, og begrensning av skadeomfanget er avgjørende. Stadig flere virksomheter ønsker også å dokumentere at de har inngått beredskapsavtale.

Vi har vakttelefon og 24 timers beredskap hele året

Vi har etablert vakttelefon som er tilgjengelig for våre kunder hele døgnet året rundt. På de mest sentrale steder i landet kan vi tilby denne tjenesten og raskt rykke ut med både personell og utstyr for å redusere skadeomfanget eller rydde opp om skaden allerede har skjedd. Rask respons kan også bidra til at skaden ikke oppstår. 

Vi stiller på kort varsel med rådgivning, sugebiler, lenser, pumper og annet nødvendig materiell, samt kvalifisert personell for å bistå. Ofte samarbeider vi tett med nødetatene. Rask vurdering av løsning, riktig utstyr og kvalifiserte operatører gir best løsning på sikkerhet, kvalitet og pris. Vi bistår daglig med tjenesten til industribedrifter i Norge. En erfaring som kan komme andre til gode.

Beredskapsavtale

En beredskapsavtale innebærer at vi først gjennomfører en risikokartlegging og sammen med kunden lager en plan slik at vi raskt kan bistå på en optimal måte. Videre vil en beredskapsavtale innebære en garantert responstid og at vi alltid er tilgjengelig. En slik avtale kan være særlig aktuell for virksomheter som kan være utsatt for:  

  • Oljeutslipp
  • Lekkasjer
  • Forurensning
  • Uforutsette driftsproblemer
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner